PROFESSIONAL TOOLS

Je bent hier : producten > Mortels en hulpmiddelen > P.T.B.-EGALISER-EN PLUS

P.T.B.-EGALISER-EN PLUS

Fix All Classic

P.T.B.-EGALISER-EN PLUS is een droge, gebruiksklare snelnivelleringsmortel voor vloeren die binnen kan gebruikt worden. P.T.B.-EGALISER-EN PLUS bestaat uit cement, uitgezochte kwartszanden en hoogwaardige toeslagstoffen.

Men bekomt door eenvoudige toevoeging van water een zelfnivellerende mortel met als voornaamste eigenschappen:

  • Hoge aanvangskleefkracht (ondersteuning niet altijd noodzakelijk)
  • Snelle doorharding
  • Goed verwerkbaar
  • Zeer hoge kleefkracht (zonder primer)

Zijn korte droogtijd vermindert de wachttijden vóór de ingebruikname van de vloer. P.T.B.-EGALISEREN PLUS laat toe oneffenheden van 2 mm tot 20 mm in 1 laag op te vangen.

productfiche